SARAYÖZÜKÖYÜ WEB SİTESİNE HOŞGELDİNİZ YÖNETEN HÜSEYİN CANSEVER
   
 
  İSLAMİ BİLGİLER ve KURAN-I KERİM
                                                                      

     Arapça Allah sözcüğü
ALLAH c.c.

                         

 •  
                                   

   
  Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha Suresi (Hattat Aziz Efendi).

   

  32 FARZ


  İMANIN ŞARTLARI
  1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
  2- Allah'ın meleklerine inanmak.
  3- Allah'ın kitablarına inanmak.
  4- Allah'ın peygamberlerine inanmak.
  5- Ahiret gününe inanmak.
  6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak.


  İSLAMIN ŞARTLARI
  1- Kelime-i şehadet getirmek.
  2- Namaz kılmak.
  3- Oruç tutmak.
  4- Zekat vermek.
  5- Haccetmek.  ABDESTİN FARZLARI
  1- Yüzünü yıkamak.
  2- Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak.
  3- Başının dörtte birini meshetmek.
  4- Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.  GUSLÜN FARZLARI
  1- Ağzına su vermek.
  2- Burnuna su vermek.
  3- Bütün bedenini yıkamak.  TEYEMMÜMÜN FARZLARI
  1- Niyet.
  2- İki darb ve mesih.  NAMAZIN FARZLARI
  Dışında olanlar:
  1- Hadesten taharet
  2- Necasetten taharet
  3- Setr-i avret
  4- İstikbal-i Kıble
  5- Vakit
  6- Niyet

  İçinde olanlar:
  1- İftitah tekbiri
  2- Kıyam
  3- Kırâet
  4- Rükû
  5- Secde
  6- Kaide-i ahire.

ALLAH İMAN Tevhîd, yânî Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır.

Allah'ın yaratıcı, mülkün sâhibi, yaratılmışların bütün
 işlerini yürüten ve âlemlerde yegâne tasarruf sâhibi olduğuna inanmaktır.

Allah'ın gerçekten ibâdet edilmeyi hak eden ilâh, onun 
dışında ibâdet edilen herşeyin ise bâtıl olduğuna inanmak. 
Kur'an'da ve sevgili peygamberimiz hz.Muhammed'in 
sünnetinde bildirdiği üzere, en güzel isimlerin (esmâ'ul husna) 
Allah'a ait olduğuna inanmak         

 

 

 

BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI
Beş vakit namaz

Akıl ve baliğ olan yani erginlik 
çağına gelen her müslümanın hergün beş vakit namaz kılması farzdır
. Bir namazın vakti gelince, bu namazı kılmaya başladığı vakit, 
kılması farz olur. Kılmadı ise, vaktin sonunda, yanî vaktin çıkmasına, 
abdest alıp namaza başlayacak kadar zaman kalınca, kılması farz olur.

Özrü yok iken kılmadan vakit çıkarsa, büyük günâh olur. 
Özrü olanın da, olmıyanın da, kazâ etmeleri farz olur. 
Yeni müslüman olana önce namazın şartlarını öğrenmek farz olur.
 Öğrendikten sonra, kılması da farz olur.

Beş vakit namaz, kırk rek'at eder. Bunlardan onyedi rek’ati farzdır.
 Üç rek’ati vâciptir. Yirmi rek’ati sünnettir. Şöyle ki:

Sabah namazıTIKLA Dört rek'attir. Önce, iki rek'at sünneti, sonra iki 
rek'at de farzı kılınır. Bu sünnet, çok kuvvetlidir. 
Vâcip diyenler de vardır.
Öğle namazıTIKLA On rek'attir. Önce, dört rek'at ilk sünneti,
 sonra dört rek'at farzı, farzdan sonra da 
iki rek’at son sünneti kılınır.
İkindi namazıTIKLA Sekiz rek'attir. Önce, dört rek'at sünneti, 
sonra dört rek'at farzı kılınır.
Akşam namazıTKLA Beş rek'attir. Önce üç rek'at farzı, 
sonra iki rek'at sünneti kılınır.
Yatsı namazıTIKLA [10+3] Onüç rek'attir. Önce, 
dört rek'at sünnet, sonra dört rek'at farz,
 sonra iki rek'at son sünnet, bundan sonra 
üç rek'at, Vitir namazı kılınır.

İkindi ve yatsının ilk sünnetleri, “Gayr-i müekkede”dir.
 Bunların ikinci rek'atlerinde otururken, Ettehiyyâtü... den sonra,
 Allahümme salli alâ... sonra... Bârik alâ... sonuna kadar okunur.
 Ayağa kalkınca, üçüncü rek’atte, önce Besmele çekmeden,
 Sübhâneke... okunur, hâlbuki, öğle namazının ilk sünneti Müekked”dir
. Yanî, kuvvetle emrolunmuştur. Sevâbı daha çoktur. Bunda
, birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi, yalnız Ettehiyyâtü okunup,
 sonra üçüncü rek’at için, hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce Besmele çekip,
 doğruca Fâtiha okunur.

Birinci rek’at, namaza durunca, diğer rek'atler ayağa
 kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. 
Son rek'at ise, selâm verinciye kadar devam eder. 
İki rek’atten az namaz olmaz.
 Akşamın farzı ile vitirden başka, her namaz, çift rek’atlidir.
 İkinci secdeden sonra, çift rek’atlerde oturulur.

EZÂN VE İKÂMET
Ezân, herkese bildirmek demektir. 
Beş vakit namaz ve kaza namazları için ve 
Cum’a namazında hatibin karşısında, erkeklerin
 ezân okuması, sünnet-i müekkededir. 
Kadınların ezân ve ikâmet okuması mekrûhdur.
 Ezân, başkasına vakti bildirmek için, yüksekte okunur.
 Ezân okunurken, iki eli kaldırıp, birer parmağını iki kulağın 
deliğine koymak müstehabdır. İkâmet okumak, ezândan daha efdaldir.
 Ezân ve ikâmet, kıbleye karşı okunur.
 Okunurken konuşulmaz, selâma cevab verilmez.

Ezân ve ikâmet hangi hâllerde okunur
1- Kırda, bostanda yalnız veya cemâat ile kazâ kılarken, 
erkeklerin ezânı ve ikâmeti yüksek sesle okumaları sünnettir. 
Ezânı işiten insanlar, cinnîler, taşlar, kıyâmet günü şâhit olacaktır.
 Birkaç kazâ namazını bir arada kılan, önce ezân ve ikâmet okur.
 Sonraki kazâları kılarken, hepsine sâdece ikâmet okur. 
Sonraki kazâlarda ezân okumasa da olur.

2- Evinde yalnız veya cemâatle vakit namazı kılan
, ezân ve ikâmet okumaz. Çünkü câmide okunan ezân
 ve ikâmet evlerde de okunmuş sayılır. Fakat okumaları efdâldir.
 Mahalle câmiinde ve cemâati belli kimseler olan her câmide, 
vakit namazı, cemâatle kılındıktan sonra, o câmide yalnız kılan
 kimse, ezân ve ikâmet okumaz. Yollarda bulunan veya imâmı ve
 müezzini bulunmayan ve cemâati belli kimseler olmayan câmilerde, 
her gelen cemâatle tekrâr vakit namazı kılar.
 Her cemâat için ezân ve ikâmet okunur. 
Böyle câmide yalnız kılan da ezân ve i
kâmeti kendi işiteceği kadar sesle okur.

3- Misafir olanlar, kendi aralarındaki cemâatle de, 
yalnız kılarken de ezân ve ikâmet okur. 
Yalnız kılanın yanında, arkadaşları varsa ezânı terk edebilir.
 Seferî olan kimse bir evde yalnız kılarken de, 
ezân ve ikâmet okur. Çünki, câmi’de okunan, 
onun namazı için sayılmaz. 
Seferî olanlardan bazısı, evde ezân okursa, 
sonra kılanlar okumaz.

Akıllı çocuğun, a’mânın, veled-i zinânın, 
ezân okumasını bilen câhil köylünün 
ezân okuması kerâhetsiz câizdir. 
Cünüp kimsenin ezân ve ikâmet okuması ve 
abdestsiz ezân okumak ve kadının, fâsıkın
, sarhoşun, akılsız çocuğun ezân okuması 
ve oturarak ezân okumak tahrimen mekrûhdur.
 Bunların ezânları tekrar okunur. 
Ezânın sahih olması için müezzin,
 müslüman ve akıllı olmalıdır.

Fâsık kimsenin, ezânı sahîh olmaması,
 ibâdetlerde bunun sözü kabûl edilmediği i
çindir. Fâsıkın ezânı ile vaktin geldiğine inanılmaz.
 Bunun ezânı ile veya verdiği 
bir işaret ile oruc bozulmaz.

Ezâna ta’zîm ve hürmet edenler ve onu,
 harflerini, kelimelerini değiştirmeden, 
bozmadan, teganni etmeden, 
minâreye çıkıp, sünnete uygun okuyanlar,
 yüksek derecelere vâsıl olacaklardır.

Fakat ezân sünnete uygun okunmuyorsa,
 meselâ ba’zı kelimeleri değiştirilmiş, terceme
 edilmişse ve ba’zı yerinde tegannî ederek
 okunuyorsa veya ezân sesi, hoparlör denilen
 âletten geliyorsa, (Çünki hoparlörden çıkan ses,
imâm veya müezzinin sesi değildir.
 Bunların sesi elektrik ve mıknatıs haline dönüyor. 
Bu elektrik ve mıknâtısın hasıl ettiği ses duyulur) 
bunu işiten, hiçbir parçasını tekrar etmez.

Ezân Duâları

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:

(Ezân okunurken şu duâyı okuyun:

Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü 
vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne 
Muhammeden abdühü ve resûlüh
 ve radîtü billâhi rabben ve
 bil-İslâmi dînen ve bi Muhammedin 
sallallahü aleyhi ve selleme
 resûlen nebiyyâ”).

Yine bir hadîs-i şerîflerinde buyurdular ki
, “Ey benim ümmetim. Ezân bitince şu duâyı da okuyunuz.”

(Allahümme rabbe hâ 
zihid-dâvetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti 
âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete
 ved-dereceter-refîate veb’ashü mekâmen
 mahmûdenil-lezî ve’adtehü 
inneke lâ tuhlifül-mîâd
).

Ezân Kelimelerinin Mânâları

ALLAHÜ EKBER: Allahü teâlâ, büyüktür. 
Ona birşey lâzım değildir. Kullarının ibâdetlerine
 de muhtaç olmaktan büyüktür. İbâdetlerin,
 Ona hiçbir fâidesi yoktur. Bu mühim mânâyı 
zihinlerde iyi yerleştirmek için
, bu kelime, dört kere söylenir.

EŞHEDÜ EN-LÂ İLÂHE İLLÂLLAH: Kibriyâsı, büyüklüğü ile kimsenin 
ibâdetine muhtaç olmadığı halde,
 ibâdet olunmağa, Ondan başka kimsenin hakkı olmadığına
 şehâdet eder, 
elbette inanırım. Hiçbir şey Ona benzemez.

EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESÛLULLAH:
 
Muhammed “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”ın,
 Onun gönderdiği Peygamberi olduğuna, 
Onun istediği ibâdetlerin yolunu bildiricisi
 olduğuna ve Allahü teâlâya ancak Onun bildirdiği, 
gösterdiği ibâdetlerin yaraşır olduğuna şehâdet eder, inanırım.

HAYYE ALES-SALÂH, HAYYE ALEL-FELÂH:
 
Mü’minleri felâha, seâdete, kurtuluşa sebep olan namaza 
çağıran iki kelimedir.

ALLAHÜ EKBER: 
Ona lâyık bir ibâdeti kimse yapamaz.
 Herhangi bir kimsenin ibâdetinin Ona lâyık, 
yakışır olmasından çok büyüktür, çok uzaktır.

Namazın şerefinin büyüklüğü Onu herkese, haber vermek için seçilmiş olan bu kelimelerin büyüklüğünden 

anlaşılmalıdır.

SORULARINIZ İÇİN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYIN

http://www.dinimizislam.com/sorucevap.asp

             

Namazın farzları
Sual: Namazın farzları nelerdir?
CEVAP
Namazın farzları 12’dir. Bunların altısı içinde, altısı dışındadır. 
Dışındaki farzlara şart denir. Namazın içindeki farzlara rükün denir.

A- Namazın dışındaki farzlar:

1- Hadesten taharet:

Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp veya hayzlı ve 
nifaslı olanın gusletmesidir.

2- Necasetten taharet:
Namaz kılanın, vücudunu, elbisesini ve
 namaz kılacağı yeri, necasetten yani dinimizde pis sayılan şeylerden 
temizlemesidir.

3- Setr-i avret:

Avret yerini örtmek demektir. Namaz kılarken 
açması veya her zaman başkasına göstermesi 
ve başkasının da bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir.
 Erkeğin avret yeri, göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınların ise, 
yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir.

4- İstikbal-i kıble:
Namaz kılarken kıbleye dönmektir.

5- Vakit:

Namazı, vaktinde kılmaktır.

6- Niyet:

Namaza dururken kalb ile niyet etmektir. 
Yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. 
Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi, 
cemaatle kılınıyorsa imama uymayı, kalbden geçirmek demektir.
 Niyet, başlama tekbiri söylenirken yapılır.

B- Namazın içindeki farzlar:

1- İftitah tekbiri:

Namaza başlarken “Allahü ekber” demektir.
 Başka kelime söylemekle, tekbir alınmış olmaz.

2- Kıyam:
Namazda ayakta durmaktır. Ayakta duramayan hasta, oturur. 
Oturarak kılamayan yatarak ima ile kılar. 


3- Kıraat:

Namazda, Kur'an-ı kerimden sure veya âyet okumaktır.

4- Rüku:

Ayakta okuma bittikten sonra, eğilip elleri dize koymaktır.

5- Secde:
Rükudan sonra yere kapanmaktır.

6- Kâde-i âhıre
[son oturuş]:
Son rekatta Ettehıyyatüyü okuyacak kadar oturmaktır.

Sual: Abdestim yok zannı, fazla olmasına rağmen; 
yine de, namaz kıldım. Daha sonra, abdestimin 
olduğunu kesin olarak hatırladım. Abdestli olarak 
kıldığım bu namaz sahih oldu mu?
CEVAP
Abdestsiz olduğunu sanarak namaz kılıp,
 sonra abdestinin olduğunu hatırlayanın
 namazını tekrar kılması gerekir. Kıbleyi tespit etmeden,
 vaktin girdiğini bilmeden de, namaza durulmaz.

Sual: Namazda, dudaklarını hiç oynatmadan, 
kalbden okumak da caiz olur mu?
CEVAP
Hayır, caiz olmaz. Namazın farzlarından biri de, kıraattir. 
Kıraat, kendisi işitecek kadar sesli okumaya denir.
 Kendi işitmezse, o kıraat olmaz. Böyle kılınan namaz, sahih olmaz. 
Çok kimse, bunu bilmedikleri için, dillerini bile oynatmadan namaz kılıyorlar.
 Namazları sahih olmuyor.

Sual: Namazda kıraat farzdır. Bu farzı yerine getirmek için
 Fatiha ile bir zammı sure okumak mı gerekiyor?
CEVAP
Hayır. Kıraat Kur’an okumak demektir. 
Fatiha veya zammı sure okununca kıraat farzı yerine gelmiş olur. 
Fatiha ve zammı sure okumak vacibdir. 
Diğer mezheplerde Fatiha okumak farzdır.

Sual:
Hasta olduğu için veya ağza koyduğu ilaçtan dolayı namazda
 sure ve duaları okuyamayan, ne yapar?
CEVAP
Böyle sebeplerle okuyamayan, okumadan kılar. (Halebî-yi kebir)

Sual: İftitah tekbiri ne zaman söylenir?
 Eller kulağa kaldırılmadan önce mi, yoksa kulağa kaldırdıktan sonra mı?
CEVAP
Namaza başlarken, eller tekbirden önce kaldırılır. 
Esah olan budur. Hidaye’de de böyle bildirilmiştir. (F. Hindiyye)

Eller kulaklara kaldırıldıktan sonra tekbir alınır. (Dürr-ül-muhtar)

Eller tekbirden önce kaldırılır sözü, 
İmam-ı a’zam ve İmam-ı Muhammed’in kavlidir.
Bahr ve Nehr’de de, Hidaye’deki gibi bildirilmiştir.
 Evla olan, bu kavildir. (Redd-ül-muhtar)

Bu ifadelerin açıklaması ise şöyledir:
Eller kulağa kaldırıldıktan sonra tekbir alınır.
 Yani eller, kulaktan ayrılırken (Allahü ekber) demeye başlanıp, 
göbek altına bağlanırken bitirilir. (S. Ebediyye) 

NAMAZ DUALARI VE SURELERİ
TIKLAYIN DİNLEYİN VE OKUYUN TEKRAR 
GERİ YE BASARAK SİTEMİZE DÖNEBİLİRSİNİZ
   
Ok.gif (157 bytes) Önemli açıklama
Ok.gif (157 bytes) Sübhâneke
Ok.gif (157 bytes) Ettehıyyâtü
Ok.gif (157 bytes) Allahümme Salli ve Allahümme Bârik
Ok.gif (157 bytes) Rabbenâ âtina
Ok.gif (157 bytes) Kunut Duâları
Ok.gif (157 bytes) Fâtiha Sûresi

Ok.gif (157 bytes) Âyet-el Kürsî
Ok.gif (157 bytes) Fil Sûresi
Ok.gif (157 bytes) Kureyş Sûresi
Ok.gif (157 bytes) Mâûn Sûresi
Ok.gif (157 bytes) Kevser Sûresi
Ok.gif (157 bytes) Kâfirûn Sûresi
Ok.gif (157 bytes) Nasr Sûresi
Ok.gif (157 bytes) Tebbet Sûresi
Ok.gif (157 bytes) İhlâs Sûresi
Ok.gif (157 bytes) Felâk Sûresi
Ok.gif (157 bytes) Nâs Sûresi

 

 

 KURAN-I KERİM DİNLEYİNİZ (DİNLE Yİ TIKLAYIN)

1-Fatiha Suresi

Dinle

50-Kaf Suresi

Dinle

2-Bakara Suresi

Dinle

51-Zariyat Suresi

Dinle

3-Al-i İmran Suresi

Dinle

52-Tur Suresi

Dinle

4-Nisa Suresi

Dinle

53-Necm Suresi

Dinle

5-Maide Suresi

Dinle

54-Kamer Suresi

Dinle

6-En'am Suresi

Dinle

55-Rahman Suresi

Dinle

7-A'raf Suresi

Dinle

56-Vakıa Suresi

Dinle

8-Enfal Suresi

Dinle

57-Hadid Suresi

Dinle

9-Tevbe Suresi

Dinle

58-Mücadele Suresi

Dinle

10-Yunus Suresi

Dinle

59-Haşr Suresi

Dinle

11-Hud Suresi

Dinle

60-Mümtehine Suresi

Dinle

12-Yusuf Suresi

Dinle

61-Saff Suresi

Dinle

13-Ra'd Suresi

Dinle

62-Cum'a Suresi

Dinle

14-İbrahim Suresi

Dinle

63-Munafıkun Suresi

Dinle

15-Hicr Suresi

Dinle

64-Teğabun Suresi

Dinle

16-Nahl Suresi

Dinle

65-Talak Suresi

Dinle

17-İsra Suresi

Dinle

66-Tahrim Suresi

Dinle

18-Kehf Suresi

Dinle

67-Mülk Suresi

Dinle

19-Meryem Suresi

Dinle

68-Kalem Suresi

Dinle

20-Taha Suresi

Dinle

69-Hakka Suresi

Dinle

21-Enbiya Suresi

Dinle

70-Mearic Suresi

Dinle

22-Hacc Suresi

Dinle

71-Nuh Suresi

Dinle

23-Mi'minun Suresi

Dinle

72-Cin Suresi

Dinle

24-Nur Suresi

Dinle

73-Müzzemmil Suresi

Dinle

25-Furkan Suresi

Dinle

74-Müddessir Suresi

Dinle

26-Şuara Suresi

Dinle

75-Kıyamet Suresi

Dinle

27-Neml Suresi

Dinle

76-İnsan Suresi

Dinle

28-Kasas Suresi

Dinle

77-Murselat Suresi

Dinle

29-Ankebut Suresi

Dinle

78-Nebe Suresi

Dinle

30-Rum Suresi

Dinle

79-Nazi'at Suresi

Dinle

31-Lokman Suresi

Dinle

80-Abese Suresi

Dinle

32-Secde Suresi

Dinle

81-Tekvir Suresi

Dinle

33-Ahzab Suresi

Dinle

82-İnfitar Suresi

Dinle

34-Sebe Suresi

Dinle

83-Mütaffifin Suresi

Dinle

35-Fatır Suresi

Dinle

84-İnşikak Suresi

Dinle

36-Yasin Suresi

Dinle

85-Buruc Suresi

Dinle

37-Saffat Suresi

Dinle

86-Tarık Suresi

Dinle

38-Sad Suresi

Dinle

87-A'la Suresi

Dinle

39-Zümer Suresi

Dinle

88-Gaşiye Suresi

Dinle

40-Gafir(Mü'min Suresi)

Dinle

89-Fecr Suresi

Dinle

41-Fussilet Suresi

 

Dinle

90-Beled Suresi

Dinle

42-Şura Suresi

 

Dinle

91-Şems Suresi

Dinle

43-Zuhruf Suresi

Dinle

92-Leyl Suresi

Dinle

44-Duhan Suresi

Dinle

93-Duha Suresi

Dinle

45-Casiye Suresi

Dinle

94-İnşirah Suresi

Dinle

46-Ahkaf Suresi

Dinle

95-Tin Suresi

Dinle

47-Muhammed Suresi

Dinle

96-Alak Suresi

Dinle

48-Fetih Suresi

Dinle

97-Kadir Suresi

Dinle

49-Hucurat Suresi

Dinle

98-Beyyine Suresi

Dinle

99-Zilzal Suresi

Dinle

102-Tekasur Suresi

Dinle

100-Adiyat Suresi

Dinle

103-Asr Suresi

Dinle

101-Karia Suresi

Dinle

104-Humeze Suresi

Dinle

105-Fil Suresi

Dinle

107-Maun Suresi

Dinle

106-Kureyş Suresi

Dinle

108-Kevser Suresi

Dinle

109-Kafirun Suresi

Dinle

111-Tebbet Suresi

Dinle

110-Nasr Suresi

Dinle

112-İhlas Suresi

Dinle

113-Felak Suresi

Dinle

114-Nas Suresi

Dinle 
HÜSEYİN CANSEVER
 
[umfrage]
BEĞENİN
 
Reklam
 
sarayözüköyü web sitesi hoş geldiniz
 
SARAYÖZÜKÖYÜNÜN
RAKİPSIZ TEK
WEB SİTESİ

HERKESİ
BURADA
GÖRMEK
İSTİYORUZ
HERKESE
SAĞLIK
NEŞELİ
GÜNLER

AREYYYYYYY OLLA
sarayözüköyü web sitesi hoş geldiniz
 
HÜSEYİN CANSEVER
sarayözüköyü web sitesi hoş geldiniz
 
BİZE ULAŞMAK İÇİN
cansever662009@hotmail.com
sarayözüköyü web sitesi hoş geldiniz
 
SİTE YÖNETİCİLERİ
HÜSEYİN CANSEVER
cansever662009@hotmail.com
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SARAYÖZÜLÜLERİN BULUŞMA NOKTASI http://sarayozukoyu66.tr.gg AREYYYYY OLLA